Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

IPJ Świerk Centrum Informatyczne

szukasz

Адаптація будівлі № 88 для потреб Центру інформатики Świerk

December 17, 2023

IPJ Świerk Centrum Informatyczne

Адаптація будівлі № 88 для потреб Центру інформатики Świerk.

Вартість проєкту: 3 690 000,00 євро.

Інвестор: Інститут Проблем Ядерної Енергетики імені Анджея Солтана.