Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Угода з Групою Азоти Заклади Азотове Кендзержин S.A. підписана

January 8, 2024

Договір про реалізацію інвестиційного проєкту під назвою: Етап 1 інвестиційного завдання «НОВИЙ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ В АЗОТНОМУ ЗАВОДІ AZOTY GROUP AZOTY ZAKŁADY KĘDZIERZYN S.A.» було укладено 1 серпня 2014 року в м. Кендзежин-Козле між: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. та консорціумом компаній: ECM Group Polska S.A., Centrum Projektowe Polimex—Mostostal Sp. z o.o., Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z o.o., Zakłady Pomiarowo—Badawcze Energetyki «Energopomiar» Sp. z o.o.

Цей проєкт зокрема включає: Будівельний Проєкт, Проєкт Тендеру, вибір Виконавця — технічне консультування, управління проєктом разом з Інвестиційним Наглядом.