Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Підписання угоди з IKEA Retail

January 3, 2024

2 листопада 2020 року у Янках між ECM Group Polska S.A. та INGKA Centres Polska Sp. z o.o., представленою IKEA RETAIL Sp. z o.o., була підписана угода про виконання обов’язків інвестиційного нагляду у фазі проектно-формальній та виконавчій фазі над будівництвом дорожнього комплексу, що включає розбудову існуючого дорожнього вузла на автошляху воєводському № 902 на км 14+837,00 разом з прилеглою дорожньою інфраструктурою у Забжі на ділянці від вул. Ломпи до південних з’єднань вузла для обслуговування проектованого магазину IKEA у Забжі.

Підписання угоди з IKEA Retail