Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Підписали ще одну угоду на Модернізацію Конгресової зали в Палаці Культури і Науки

December 18, 2023


19 травня 2023 року у Варшаві між: Правлінням Палацу культури і науки sp. z o. o. та ECM Group Polska S.A. було укладено договір на виконання функції Інженера-підрядника під час реалізації інвестиційного завдання під назвою: “Модернізація Конгрес-холу в Палаці культури і науки у Варшаві разом з приміщеннями, необхідними для його функціонування” на умовах, визначених у Договорі, Договорі підряду та Проєктній угоді.