Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

parp

szukasz

Підписали угоду з PARP щодо підготовки до виконання проєктів PPP

January 10, 2024

26 червня 2015 року в Варшаві була укладена угода між Польським агентством розвитку підприємництва та консорціумом компаній: ECM Group Polska S.A., «Investment Support Agata Kozłowska» та «Irena Skubiszak-Kalinowska Kancelaria Radcy Prawnego»

Предметом укладеної угоди є визначення умов надання та виконання замовлень на надання послуг у сфері підготовки до виконання проєктів партнерства публічно-приватного сектору.

parp