Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

podlaskie

szukasz

Нагляд за інвестиціями щодо розбудови воєводської дороги № 682 було розпочато

January 10, 2024

17 жовтня 2017 року була підписана угода про нагляд за інвестиціями розбудови воєводської дороги № 682 між Воєводством Подляським, представленим Подляським Управлінням Воєводських Доріг у Білостоці, та компанією ECM Group Polska.

Предметом угоди є будівництво та розбудова воєводської дороги № 682 на відрізку Лапи — Марковщизна від км 2+750,00 до км 16+815,0 разом з реконструкцією мережі місцевого дорожнього укладу. Загальна довжина відрізку становить близько 14 км.

podlaskie