Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Ми підписали чергову угоду з Аеропортом «Ряшев — Ясьонка»

January 8, 2024

Угода, що стосується реалізації інвестиційного проєкту, полягаючого в виконанні обов’язків Інспектора Нагляду, була укладена 30.10.2014 року в Ясьонці між: Аеропортом «Ряшев — Ясьонка» Sp. z o.o., представленим Збігнєвом Халатом — Віце-президентом Правління, Доротою Мотика — Прокурентом та Компанією ECM Group Polska, представленою Олександром Джогою — Президентом Правління.

Предметом цієї угоди буде інвестиційний нагляд за реалізацією інвестиційних завдань робіт у галузях: дорожньої, конструктивної, санітарної та електричної, у сфері мереж, інсталяцій та електричних та електроенергетичних пристроїв.