Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - podpisanie umowy

szukasz

Група ECM буде здійснювати нагляд за модернізацією фабрик механічної збагачення вугілля на Будрицькій та Кнурівсько-Щигловіцькій ТЕС

January 10, 2024

28 квітня 2017 року було укладено угоду між компанією Jastrzębskie Zakłady Remontowe (Ястшембські ремонтні майстерні), яку представляв Рафаель Рихтер — Голова Правління та Татьяна Хайдучек — Заступник Голови Правління, та компанією ECM Group Polska S.A., яку представляв Олександр Джога — Голова Правління.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - podpisanie umowy

Інженер Контракту буде здійснювати комплексний нагляд за реалізацією інвестиційного проєкту щодо розширення та модернізації Заводів Механічної Обробки Вугілля (ЗМОВ) на шахтах «Будрик» та «Кнурів-Шчигловіце», діючи в інтересах Замовника та управлінням об’єктами Заводів Механічної Обробки Вугілля, а саме Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (Ястшембська вугільна спілка АТ). У межах цієї ролі Інженер Контракту буде надавати врахування виконанню інвестиційного проєкту відповідно до прийнятих графіків виконання окремих завдань та їх етапів, контролювати виконання інвестиційного проєкту згідно з бюджетом та забезпечувати, що JSW продовжує виконувати виробничі завдання у сфері збагачення вугільної руди на Заводах Механічної Обробки Вугілля.

Завдання, які входять до складу Інвестиції, включають:

  • Модернізація Заводів Механічної Обробки Вугілля (ЗМОВ) на майданчику Шчигловіце – модернізація системи збагачення дрібних фракцій, модернізація лінії транспортування флотоконцентрату, модернізація вузла зневоднення хвостів флотації, інші завдання з модернізації на ЗМОВ (Щигловіце);
  • Модернізація ЗМОВ на майданчику Кнурів, включаючи модернізацію станції обробки флотаційних відходів ЗМОВ, модернізацію ЗМОВ у руді Knurów з метою збільшення виробництва коксуючого вугілля, модернізацію 2 підіймачів обробки флотаційних відходів (B-800 на B-1000), будівництво ламельного загущувача разом із помповою станцією в ЗМОВ, та інші завдання модернізації;
  • Модернізація ЗМОВ у шахті Будрик, включаючи перебудову станції підготовки вугілля, перебудову сирового вугільного резервуара, розширення та модернізацію обладнання комплексного об’єкта, помпової станції та звалищ ЗМОВ, підготовку проєктної документації, модернізацію помпової станції, модернізацію станції перекидання вугілля та модернізацію обладнання швидкого завантаження вугілля.