Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

szukasz

Реставрація основного будинку Музею літератури ім. Адама Міцкевича у Варшаві — етап I: документація

December 16, 2023

Obrazek wyróżniający: Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

Реставрація основного будинку Музею літератури ім. Адама Міцкевича у Варшаві — етап I: документація.