Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Управління та нагляд за виконанням інвестиційного завдання в рамках проєкту Ревіталізація залізничної лінії № 210 на ділянці Стщецинек — Руново Поморське

December 18, 2023