Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Управління Контрактом та нагляд за будівництвом автомагістралі A1 Тушин — Пирзовіце, реалізованої в рамках інвестиції під назвою Автомагістраль A1 вузол Пирзовіце — кінець об’їзду Ченстохови

December 18, 2023