Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Нагляд Інвестора Інженера Проєкту, пов’язаний з реалізацією проєкту під назвою «Модернізація ступеня Хрощице — пристосування до III класу водного шляху»

December 18, 2023