Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Нагляд інвестора, природничий, та управління реалізацією інвестиції Будівництво газопроводу DN1000 MOP 8,4 Mpa Творог —Творень разом з супутньою інфраструктурою

December 18, 2023