Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Нагляд та виконання функцій Інженера Забудови системи ERTMS/ETCS рівень 2 на лінії E30 ділянка Подлєже — Ряшів

December 18, 2023