Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Виконання функцій Замісного Інвестора для реалізації інвестиційного проєкту Розширення інтермодального контейнерного термінала в районі Набережної Щецинської у Порту Гданськ

December 18, 2023