Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Інвестиції, які реалізуються на території діяльності західного відділення ПКП Інтерсіті Акціонерне товариство

December 16, 2023

Інвестиції, що реалізуються на території діяльності західного відділення ПКП Інтерсіті Акціонерне товариство.

Інвестор: ПКП Інтерсіті Акціонерне товариство.