Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

szukasz

Чисте життя — комплексне водопостачання та стічні води на території громади Брвінов

December 16, 2023

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Чисте життя — комплексне водопостачання та стічні води на території громади Брвінов.

Вартість проєкту: 39 862 279,00 євро.

Інвестор: Гміна Брвінов (Міськрада Брвінов).