Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem

szukasz

Управління та контроль за виконанням контрактів — Розширення обласних доріг: Завдання I: № 541 Лубава — Лідзбарк — (Журомін — Добжин) на ділянці від м. Лубава, зі зміною маршруту в Лубаві (перехрестя з ДК 15 — без цього перехрестя) до м. Лідзбарк на км 27+265 (перехрестя з ДК 544 — без цього перехрестя). Завдання II: № 544 (Бродниця) — Лідзбарк — Дзяльдово — (Млава — Пжасниш — Остролєка) на ділянці від м. Лідзбарк на км 29+690, з об’їздом на території Лідзбарка, до м. Дзяльдово на км 55+670 (перехрестя з вул. Волюності — разом з цим перехрестям)

December 16, 2023

Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem

Управління та нагляд за виконанням контрактів – Розширення обласних доріг: Завдання I: № 541 Лубава — Лідзбарк — (Журомін — Добжин) на ділянці від м. Лубава, зі зміною маршруту в Лубаві (перехрестя з ДК 15 — без цього перехрестя) до м. Лідзбарк на км 27+265 (перехрестя з ДК 544 — без цього перехрестя). Завдання II: № 544 (Бродниця) — Лідзбарк — Дзяльдово — (Млава — Пжасниш — Остролєка) на ділянці від м. Лідзбарк на км 29+690, з об’їздом на території Лідзбарка, до м. Дзяльдово на км 55+670 (перехрестя з вул. Волі — разом з цим перехрестям).

Вартість будівельних робіт: 42 496 028,00 євро.

Замовник: Управління Обласних Доріг у Ольштині.