We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem

projects

Management and supervision of following contracts for development of regional roads: Contract No 1: regional road no 541: Lubawa – Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) at a section from Lubawa, with rerouting in Lubawa (not including intersection with national road 15) to Lidzbark km 27+265 (not including the intersection with regional road no 544) Contract No 2: regional road no 544: (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka ) at a section from Lidzbark km 29+690, with ring road in Lidzbark, to Działdowo km 55+670 (including the intersection with Wolności St)

July 3, 2023

Zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktów - Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 541 Lubawa - Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) na odcinku od m. Lubawa, ze zmianą przebiegu w Lubawie (skrzyżowanie z DK 15 - bez tego skrzyżowania) do m. Lidzbark w km 27+265 (skrzyżowanie z DW 544 - bez tego skrzyżowania) Zadanie II: nr 544 (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka) na odcinku od m. Lidzbark w km 29+690, z obejściem na terenie Lidzbarka, do m. Działdowo w km 55+670 (skrzyżowanie z ul. Wolności – wraz z tym skrzyżowaniem

Management and supervision of following contracts for development of regional roads: Contract No 1: regional road no 541: Lubawa – Lidzbark – (Żuromin – Dobrzyń) at a section from Lubawa, with rerouting in Lubawa (not including intersection with national road 15) to Lidzbark km 27+265 (not including the intersection with regional road no 544) Contract No 2: regional road no 544: (Brodnica) – Lidzbark – Działdowo – (Mława – Przasnysz – Ostrołęka ) at a section from Lidzbark km 29+690, with ring road in Lidzbark, to Działdowo km 55+670 (including the intersection with Wolności St)

Project value: 42.496.028,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich in Olsztyn