Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

szukasz

Упорядкування системи стічних вод в агломерації Жагань

December 16, 2023

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Упорядкування системи стічних вод на території агломерації Жагань.

Вартість проєкту: 19 913 742,00 євро.

Інвестор: Комунальне підприємство «Жаганські водопроводи та каналізація» Товариство з обмеженою відповідальністю.