Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

szukasz

Модернізація управління водопостачанням та водовідведенням у Воломінсько-Кобилецькій агломерації

December 16, 2023

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Модернізація управління водопостачанням та водовідведенням у Воломінсько-Кобилецькій агломерації.

Вартість проєкту: 56 958 578,00 євро.

Інвестор: Підприємство Водопостачання та Каналізації ТОВ у Воломіні; Міська Управа у Кобилці.