Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

szukasz

Система управління комунальними відходами в Ольштині — будівництво Закладу Утилізації Відходів

December 16, 2023

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Система управління комунальними відходами в Ольштині — будівництво Закладу Утилізації Відходів.

Вартість проєкту: 56 637 724,00 євро.

Інвестор: Заклад Господарки Відходами Комунальними ТОВ.