Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Gospodarka ściekowa Zawiercia

szukasz

Система водовідведення та очищення стічних вод у Заверці

December 16, 2023

Gospodarka ściekowa Zawiercia

Водовідведення та очищення стічних вод Заверця.

Вартість проєкту: 26 000 000,00 євро.

Інвестор: Гміна Заверця.