Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

szukasz

Розширення та модернізація очисних споруд стічних вод в Перемишлі — оптимізація технологічних процесів

December 16, 2023

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

Розширення та модернізація очисних споруд стічних вод в Перемишлі — оптимізація технологічних процесів.

Вартість проєкту: 13 955 200,00 євро.

Інвестор: Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» Товариство з обмеженою відповідальністю у Перемишлі.