Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Розширення повітової дороги № 3040 Смольнікі Повідзькі (DW262) — Повідз (DP3040P) разом із будівництвом об’їзної дороги м. Повідз та м. Пшибродзін у форматі «запроєктуй та побудуй»

December 16, 2023

Розширення повітової дороги № 3040 Смольнікі Повідзькі (DW262) — Повідз (DP3040P) разом із будівництвом об’їзної дороги м. Повідз та м. Пшибродзін у форматі «запроєктуй та побудуй».

Інвестор: Повіт Слупецький.