Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)

szukasz

Розширення обласних доріг: Завдання I: № 521 (Квідзин — Прябути) — Суш — Ілава на ділянці від кордону області на км 25+448 до адміністративного кордону міста Суш (з боку Ілави) на км 31+452; Завдання II: № 521 (Квідзин — Прябути) — Суш —– Ілава на ділянці від адміністративного кордону міста Суш на км 31+452 (за винятком міської ділянки) до перехрестя з ДК 16 на км приблизно 50+252 в Ілаві (за винятком цього перехрестя); Завдання III: № 536 Ілава — Самплава на ділянці міста Ілава на км 1+526,25 (перехрестя з вул. Складовою) до перехрестя з ДК 15 на км приблизно 13+101 у м. Самплава (за винятком цього перехрестя)

December 16, 2023

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)

Розширення обласних доріг: Завдання I: № 521 (Квідзин – Прябути) — Суш — Ілава на ділянці від кордону області на км 25+448 до адміністративного кордону міста Суш (з боку Ілави) на км 31+452; Завдання II: № 521 (Квідзин — Прябути) — Суш — Ілава на ділянці від адміністративного кордону міста Суш на км 31+452 (за винятком міської ділянки) до перехрестя з ДК 16 на км приблизно 50+252 в Ілаві (за винятком цього перехрестя); Завдання III: № 536 Ілава — Самплава на ділянці міста Ілава на км 1+526,25 (перехрестя з вул. Складовою) до перехрестя з ДК 15 на км приблизно 13+101 у м. Самплава (за винятком цього перехрестя).

Вартість будівельних робіт: 17 286 426,00 євро.

Інвестор: Управління Обласних Доріг у м. Ольштин.