We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)

projects

Extension of regional roads: Contract No 1: regional road no 521 (Kwidzyn- Prabuty): Susz – Iława at a section from the voivodeship administrative border to city of Susz administrative border (km 25+448 to km 31+452) Contract No 2: regional road no 521 (Kwidzyn- Prabuty): Susz – Iława at a section from the city of Susz administrative border (not including urban section)to the intersection with national road no 16 in Iława (not including the intersection)(km 31+452 to km  50+252) Contract No 3: regional road no 536 (Iława – Sampława)at a section from Iława (intersection with Składowa Street) km 1+526,25 to intersection with national road no 15 in Sampława (not including the intersection ) km 13+101

July 3, 2023

Rozbudowa dróg wojewódzkich: Zadanie I: nr 521 (Kwidzyn - Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy województwa w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz (od strony Iławy) w km 31+452; Zadanie II: nr 521 (Kwidzyn – Prabuty) – Susz – Iława na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz w km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z DK 16 w km ok. 50+252 w Iławie (bez tego skrzyżowania); Zadanie III: nr 536 Iława – Sampława na odcinku miasta Iława w km 1+526,25 (skrzyżowanie z ul. Składową) do skrzyżowania z DK 15 w km ok. 13+101 w m. Sampława (bez tego skrzyżowania)

Extension of regional roads: Contract No 1: regional road no 521 (Kwidzyn- Prabuty): Susz – Iława at a section from the voivodeship administrative border to city of Susz administrative border (km 25+448 to km 31+452) Contract No 2: regional road no 521 (Kwidzyn- Prabuty): Susz – Iława at a section from the city of Susz administrative border (not including urban section)to the intersection with national road no 16 in Iława (not including the intersection)(km 31+452 to km 50+252) Contract No 3: regional road no 536 (Iława – Sampława)at a section from Iława (intersection with Składowa Street) km 1+526,25 to intersection with national road no 15 in Sampława (not including the intersection ) km 13+101

Value of works: 17.286.426,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich in Olsztyn