Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

szukasz

Розширення місцевої мережі каналізації в Злотніки II

December 16, 2023

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II


Розширення місцевої мережі каналізації в Злотніки II.

Вартість проєкту: 34 118 880,00 євро.

Замовник: Гміна Вроцлав.