Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

szukasz

Розширення (модернізація) Ал. Єрусалимських на ділянці від мосту над залізничними шляхами ПКП до вул. Лопузанської

December 16, 2023

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej


Розширення (модернізація) Алеї Єрусалимських на ділянці від виїзду над залізничними коліями ПКП до вулиці Лопузаньскої.

Вартість будівельних робіт: 15 637 883,00 євро.

Інвестор: Столичне місто Варшава.