Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

szukasz

Розширення мережі трамвайного транспорту у Торуні у 2007 — 2013 роках — трамвайний маршрут до Університету Миколая Коперніка (район Бєлани).

December 16, 2023

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)


Розвиток мережі трамвайного транспорту у Торуні у 2007 — 2013 роках — Трамвайний маршрут до Університету Миколая Коперніка (район Бєлани).

Вартість проєкту: 21 597 954,00 євро.

Замовник: Місто Торунь.