Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

szukasz

Розширення воєводської дороги № 835 Люблін — Високе — Білгорай — Сенява — Пшеворськ — Канчуга — Динув – Грабовниця Старенська на ділянці від км 43+750 до км 70+643,25 завдовжки 26,89325 км (за винятком ділянки від км 70+406 до км 70+599,50, реалізованої GDDKiA у рамках будівництва об’їзду міста Фрамполь на дорозі країни № 74 Янув Любельський — державний кордон

December 16, 2023

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

Розширення воєводської дороги № 835 Люблін — Високе — Білгорай — Сенява — Пшеворськ — Канчуга — Динув — Грабовниця Старенська на ділянці від км 43+750 до км 70+643,25 завдовжки 26,89325 км (за винятком ділянки від км 70+406 до км 70+599,50, реалізованої GDDKiA у рамках будівництва об’їзду міста Фрамполь на дорозі країни № 74 Янув Любельський – державний кордон).

Вартість будівельних робіт: 6.150.109,00 євро.

Інвестор: Управління доріг воєводства в Любліні.