We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

projects

Extension of regional road no 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska at a 26.89325km section from km 43+750 do km 70+643,25 (not including a section from km 70+406 do km 70+599,50, carried out  by General Directorate for National Roads and Motorways within the project of construction of Frampol ring road along national road no 74 Janów Lubelski – country border)

July 3, 2023

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł. 26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

Extension of regional road no 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska at a 26.89325km section from km 43+750 do km 70+643,25 (not including a section from km 70+406 do km 70+599,50, carried out by General Directorate for National Roads and Motorways within the project of construction of Frampol ring road along national road no 74 Janów Lubelski – country border)

Value of works: 6.150.109,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich in Lublin