Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

szukasz

Розширення автомагістралі № 65 на ділянці від Голдапу до Ковале Олецьке

December 16, 2023

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

Розширення дороги національного значення № 65 на ділянці від Голдапу до Ковале Олецьке

Вартість будівельних робіт: 13 498 987,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Генеральна дирекція доріг країни).