Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Розробка мультигалузевої технічної документації модернізації Конгресової зали у Палаці Культури і Науки у Варшаві разом з приміщеннями, необхідними для її функціонування

December 16, 2023

Розробка мультигалузевої технічної документації модернізації Конгресової зали в Палаці Культури і Науки у Варшаві разом із приміщеннями, необхідними для її функціонування.

Інвестор: «ПКіН» Товариство з обмеженою відповідальністю.