Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska

szukasz

Ремонт та модернізація залізничного виїзду на км 5,875 лінії залізниці WKD Варшава Сентральна — Гродзіск Мажовєць, Радонська

December 16, 2023

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska

Ремонт і модернізація залізничного виїзду на км 5,875 лінії WKD Варшава Сентральна — Гродзіск Мажовєць, Радонська.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією.

Замовник: Варшавська пригородна залізниця, акціонерне товариство.