Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

szukasz

Реконструкція системи відведення стічних вод у Каліші

December 16, 2023

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Реконструкція системи відведення стічних вод у місті Каліш.

Вартість проєкту: 21 828 344,00 євро.

Інвестор: Місто Каліш.