Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

szukasz

Реконструкція об’їзної дороги міста Люблін — дорога S-19 — Північний виїзд з Любліна

December 16, 2023

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

Реконструкція об’їздної дороги міста Люблін — дорога S-19 — Північний виїзд з Любліна.

Вартість проєкту: 6 043 372,00 євро.

Інвестор: Місто Люблін.