Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

szukasz

Реконструкція вулиці Жмігродської у Вроцлаві на автомобільній дорозі національного значення № 5

December 16, 2023

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5


Реконструкція вулиці Жмігродзької у Вроцлаві на автомобільній дорозі національного значення № 5.

Вартість проєкту: 11 109 312,00 євро.

Замовник: Управління Доріг та Транспорту у Вроцлаві.