Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Підключення до передавальної мережі Електростанції Долна Одра

December 16, 2023

Підключення до передавальної мережі Електростанції Долна Одра.

Інвестор: АО «Газ-Система».