Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd.

szukasz

Проєкт та будівництво швидкісної дороги S8 від вузла Маркі (без вузла) до вузла Радзимін Пд. Завдання І — проєкт та будівництво швидкісної дороги S8 на ділянці I вузол Маркі (без вузла) — вузол Кобилька, Завдання ІІ — проект та будівництво швидкісної дороги S8 на ділянці II вузол Кобилька (без вузла) — вузол Радзимін Пд.

December 16, 2023

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd.

Проєкт та будівництво швидкісної дороги S8 від вузла Маркі (без вузла) до вузла Радзимін Пд. Завдання I — проєкт та будівництво швидкісної дороги S8 на ділянці I вузол Маркі (без вузла) — вузол Кобилька, Завдання II — проєкт та будівництво швидкісної дороги S8 на ділянці II вузол Кобилька (без вузла) — вузол Радзимін Пд.

Вартість проєкту: 184 376 540,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Генеральна дирекція з автомобільних доріг та автомагістралей).