Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Проєктування та будівництво об’їзної дороги містечка Стриково у межах державної дороги № 32

December 16, 2023

Проєктування та будівництво об’їзної дороги містечка Стриково у межах державної дороги № 32.

Інвестор: Державне казначейство — GDDKiA.