Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Початок будівництва газового котла потужністю 5x32MWt у PGE Energia Ciepła S.A. запущено.

December 18, 2023

14 грудня 2021 року ми підписали контракт на виконання функції Інспектора з Нагляду за Інвестиціями при реалізації завдання Будівництва газового котла потужністю 5x32MWt в PGE Energia Ciepła S.A. Відділ Електрокотельні у Кельце з PGE Energia Ciepła S.A.