Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

szukasz

Покращення якості перевезень за допомогою поліпшення технічного стану залізничних ліній № 1, 133, 160, 186 на ділянці від Зав’єрце до Домброва-Гурнича Зомбковице — Яворжно Щакова

December 16, 2023

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

Покращення якості послуг перевезень шляхом поліпшення технічного стану залізничних ліній № 1, 133, 160, 186 на ділянці від Зав’єрце до Домброва-Гурнича Зомбковице — Яворжно Щакова.

Вартість проєкту: 112 817 384,00 євро.

Замовник: Польські залізничні лінії ПКП Акціонерне товариство.