We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

projects

Improvement of the quality of transportation services through improvement of the condition of railway lines no 1, 133, 160, 186 at Zawiercie- Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa section

July 4, 2023

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa

Improvement of the quality of transportation services through improvement of the condition of railway lines no 1, 133, 160, 186 at Zawiercie- Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa section

Project value: 112.817.384,00 euro
Investor: PKP Polish Railway Lines S.A.