Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

szukasz

Покращення умов розвитку сектору малого та середнього бізнесу в місті Насельськ

December 16, 2023

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

Покращення умов розвитку сектору малого та середнього бізнесу в місті Насельськ.

Вартість будівельних робіт: 3 046 000,00 євро.

Інвестор: Міська рада Насельська.