Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

szukasz

Покращення водно-стокового господарства у Вроцлаві — Етап II: ЗАВДАННЯ: A1 Мережі житлових кварталів Страхоцин-Войнов

December 16, 2023

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

Покращення водно-стокового господарства у Вроцлаві — Етап II: ЗАВДАННЯ: A1 Мережі житлових кварталів Страхоцин-Войнов.

Вартість проєкту: 84 681 538,00 євро.

Інвестор: Міське Підприємство Водопостачання та Каналізації у Вроцлаві.