Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa

szukasz

Перенесення залізничної лінії № 97 Скавіна — Живець на ділянці від Стрисьова до Зембжице разом із дорогою загального користування класу L, реалізоване в рамках інвестиційного проекту «Будівництво Водосховища Швінна Поремба на річці Скава»

December 16, 2023

Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa


Перенесення залізничної лінії № 97 Скавіна — Живець на ділянці від Стрисьова до Зембжице разом із дорогою загального користування класу L, реалізоване в рамках інвестиційного проєкту «Будівництво Водосховища Швінна Поремба на річці Скава».

Вартість проєкту: 128 600 000,00 євро.

Замовник: Регіональне управління водного господарства у місті Краків.