We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa

projects

Reconstruction of railway line no 97 Skawina-Żywiec at Stryszów-Zembrzyce section with a local L-class public road within the project Construction of storage reservoir Świnna Poręba on Skawa river

July 4, 2023

Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina - Żywiec na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawa

Reconstruction of railway line no 97 Skawina-Żywiec at Stryszów-Zembrzyce section with a local L-class public road within the project Construction of storage reservoir Świnna Poręba on Skawa river

Project value: 128.600.000,00 euro
Investor: Regional Water Management Board in Kraków