Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

szukasz

Перебудова повітової дороги № 1179 N Друліти — Марзево — Самброд — Малдити — дорога № 7

December 16, 2023

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

Перебудова повітової дороги № 1179 N Друліти — Марзево — Самброд — Малдити — дорога № 7.

Вартість будівельних робіт: 3.525.000,00 євро.

Інвестор: Повіт Остродський зі штаб-квартирою в Остроді.