Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

szukasz

Перебудова мосту через річку Жилиця у рамках національної дороги № 69 у місті Лодиговіце

December 16, 2023

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice


Перебудова мосту через річку Жилиця у рамках національної дороги № 69 у місті Лодиговіце.

Вартість будівельних робіт: 1.971.097,00 євро.

Інвестор: GDDKiA.